"Empordà, Artistes i Mirades" al Castell Palau de la Bisbal d´Empordà (Girona)

Fecha de publicación: Jun 21, 2017 8:44:8 AM

Exposició col.lectiva "Empordà, Artistes i Mirades"

Del 2 al 30 de juny de 2017.

Inauguració, el divendres 2 de juny, a les 20:00 h.

"Com si fóssim mítics cavallers medievals, aquests 22 artistes del segle XXI, Albert Aparicio, Manel Bielsa, Jordi Bofill, Núria Bolívar, Dolors Bosch, Teresa Carbonell, Jordi Coll, David de Martín, Josep Marsà, Albert Carol, Albert Moliner, Claudi Puchades, Neus Font, Ignasi Riembau, Marc Sais, Jordi Alemany, David Gomez, Jaume Canet, Maria Mercader, Laia Pol, Javier Garcés, Babeus “Artèxtil”, okuparem, amb el vist i plau de les autoritats pertinents, el gironí Castell-Palau de la Bisbal d´Empordà amb els resultats plàstics de cadascuna de les nostres mirades sobre l’Empordà, en una nova aproximació, en clau contemporània, a aquesta terra de fertilitat artística contrastada, tant per la seva intrínseca composició orogénica, com per la seva coneguda condició de terra d’artistes, nadius, d’adopció i devoció eterna, o passavolants accidentals, que han cantat, al llarg del temps i a pinzellades destres, la seva histórica fesomia de bellesa particular i curiosa força atractiva, a voltes, fins i tot una mica perillosa quan la Tramuntana defineix, amb nitidesa, els seus ben dibuixats perfils.

Som, doncs, davant d’un nou i ben merescut homenatge a l’Empordà, que s’obre, també, a la teva mirada en aquesta exposició col.lectiva, feta d’individualitats molt ben definides, que té aquest títol “Empordà, artistes i mirades”, i un contingut marcat per la unitat formal dels quadres de 80cm x 80cm, però també per la il.limitada capacitat creativa de cadascun dels artistes, que, amb total llibertat tècnica, t’oferim aspectes de l’Empordà, epidèrmics, conceptuals o sentimentals, connectats amb les notres emocions més profundes, que mai no t’hauries pogut arribar ni a imaginar.

Aquesta exposició és comissariada per l´artista Jordi Bofill, conjuntament amb l´Àrea de Cultura de l´ajuntament de la Bisbal d´Empordà."

Claudi Puchades.

Obra amb la que participo

"MEMÒRIA D'UN MOMENT"

Cel.lulosa i cafè sobre tela 80x80cm. (2017)