Catálogo

Obres realitzades amb cafè sobre paper 15x11cm. Any 2014

No dubteu en preguntar, les presento sobre fons negre o marró

more images of the works in

més imatges de les obres a http://artisensacions.blogspot.com.es/

más imágenes de las obras en

Blog Núria Bolívar - Blog Núria Bolívar Paintings